VOP

Varovanje osebnih podatkov

Upravljavec

Uradno ime podjetja: Rdeči noski, društvo za pospeševanje veselja do življenja za bolne in trpeče ljudi
Sedež podjetja: Vojkova cesta 4, 1000 Ljubljana, Slovenija 
Odgovorna oseba v podjetju (zakoniti zastopnik ali predstavnik): Mitja Križaj, podpredsednik

Uporaba, obseg in namen hranjenja in obdelave

Osebne podatke, pridobljene preko naše spletne strani, hranimo in obdelujemo zaradi izpolnitve sklenjenih pogodb oziroma vaših naročil, zaradi tehničnih razlogov administracije na spletni strani, statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, za namene ohranjevanja stika s strankami, profiliranja strank s ciljem prilagojene ponudbe vsebin in izdelkov strankam v elektronski pošti in na spletnih straneh ter za splošno komuniciranje z vami in za pošiljanje prošenj za donacije. Ob poslanih elektronskih sporočilih si zabeležimo prikaze na strani posameznikov prejetih sporočil in klike na povezave v prejetih sporočilih. Za boljšo in bolj usmerjeno ponudbo ter prilagajanje nadaljnjih sporočil zabeležene podatke avtomatsko obdelamo, analiziramo, profiliramo ter ocenjujemo zainteresiranost naših strank za poslana sporočila. Na osnovi zabeleženih podatkov in ustvarjenih profilov ne izvajamo avtomatiziranega sprejemanja odločitev.

Za namen obveščanja z elektronsko pošto hranimo 

 • naslov elektronske pošte,
 • ime,
 • priimek,
 • spol.

Osebne podatke zbiramo z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznikov. Soglasja hranimo skupaj z njihovo vsebino in vsebino obrazca, s katerim so bila dobljena.

Osebne podatke uporabljajo naši naslednji oddelki:

 • oddelek zbiranja sredstev,
 • podpora donatorjem.

Iznos

Zbirke osebnih podatkov hranimo na območju Republike Slovenije ter jih ne iznašamo v druge države.

Obdobje hrambe

Osebne podatke posameznika hranimo do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Po preklicu soglasja posameznika njegove osebne podatke nemudoma učinkovito in trajno izbrišemo.
V kolikor bi v našem podjetju prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma učinkovito in trajno izbrisali.
Podatke o prikazih prejetih sporočil in klikih na povezave v prejetih sporočilih hranimo še 12 mesecev od pošiljanja sporočila.

Pravice posameznika (osebe)

Vsak posameznik lahko za svoje podatke kadarkoli zahteva:

 • vpogled,
 • popravek,
 • popoln izbris,
 • prenos drugemu ponudniku sorodnih storitev,
 • prekinitev obdelave in hranjenja oz. preklic soglasja za obdelavo in hranjenje, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve oz. soglasja izvajala do njegovega preklica.

Zahtevo se pošlje preko e-maila nasmeh[at]rdecinoski.org ali pisno po pošti na sedež podjetja.

Če uporabnik želi popoln izbris svojih podatkov, se lahko zgodi, da bo pri pošiljanju nenaslovljene direktne pošte, le-to s strani društva Rdeči noski ponovno prejel.
V primeru, da bi v našem podjetju želeli nadalje obdelovati osebne podatke za namen, ki ni namen, za katerega so bili osebni podatki zbrani, bomo posamezniku pred tako nadaljnjo obdelavo podatkov zagotovili informacije o tem drugem namenu in vse nadaljnje relevantne informacije, kot so podane v temu dokumentu. 
V kolikor posameznik meni, da so mu z naše strani kakorkoli kršene pravice z naslova varstva njegovih osebnih podatkov, lahko kadarkoli poda pritožbo pri nadzornemu organu - Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji: 
Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, www.ip-rs.si.
Storili bomo vse, kar je v naši moči, da posamezniku pomagamo pri uveljavljanju svojih pravic.

abaton-monitoring