Poslanstvo in cilji

POSLANSTVO

Poslanstvo Društva Rdeči noski je vzbujati radoživost, veselje in pogum tam, kjer je to življenjskega pomena.

Bolnišnični klovni prinašamo umetnost tja, kjer so otroci in odrasli tovrstnih doživetij drugače prikrajšani. Otrokom in odraslim, ki so še posebej ranljivi, pristopimo z odprtostjo, iskrenostjo in humorjem ter jim lajšamo dneve, ki jih morajo preživeti v nedomačem okolju, sprožimo vedre misli, pogum in zaupanje. Na ta način pozitivno vplivamo na čustveno kakovost bivanja, kar pripomore k pogumnem soočanju z boleznijo ali izgubo. Klovni se posvetimo vsakemu posebej, z vsem srcem, znanjem in talentom.

CILJI

Ohranjati redne programe obiskov otrok v slovenskih bolnišnicah

V društvu Rdeči noski velja tiha zaobljuba skrbnega ohranjanja vseh programov rednih obiskov, ki jih izvajamo. Verjamemo, da je pomembno, da otroci, njihovi starši pa tudi sestre in zdravniki vedo, da bodo naši klovni prišli in kdaj jih lahko pričakujejo. Bolnišnični klovni z vsakim otrokom posebej navežejo stik in zanj »po meri« v  njegovi sobi priredijo mini predstavo - tako s svojimi obiski spreminjajo vzdušje v bolnišnici –  in vpliv tega je čutiti še dolgo po tem, ko klovni že odidejo naprej. Stalnost naših obiskov daje občutek varnosti, zaupanja in trdnosti. Veselo pričakovanje klovnov pa deluje vzpodbudno, še preden klovni pridejo.

Razvijati in graditi sodelovanje z bolnišničnim osebjem za dobro otrok

V dogovoru z oddelki bolnišnic Rdeči noski usmerjeno sodelujemo z bolnišničnim osebjem pri posegih, odvzemih, pripravah na operacijo, pripravah na preiskave – za dobro otrok. Skupna naloga klovnov in medicinskega osebja je, da kolikor je mogoče skrajšamo otroku čas tesnobe in strahu pred posegom in pomagamo pri umiritvi po posegu.
Na skupnih delavnicah pa spoznavamo in razvijamo načine sodelovanja za dobro otrok in izmenjujemo izkušnje ter znanja. V dogovoru z vodstvom bolnišnic iščemo nove načine sodelovanja.

Razvijati dodatne programe društva Rdeči noski, ki so namenjeni ranljivim skupinam

V okviru dodatnih programov bolnišnični klovni, ki delujejo v društvu Rdeči noski obiskujemo starejše v domovih za ostarele, otroke in odrasle z motnjo v duševnem razvoju, otroke in mladostnike na dolgotrajnem zdravljenju, begunce, stanovalce hiše Ljubhospic.

V društvu Rdeči noski se v meri zmožnosti odzovemo povabilu tja, kjer nas potrebujejo.

Graditi in ohraniti kakovost dela društva

Bolnišnični klovni se za svoje delo izpopolnjujejo na vajah in delavnicah v Sloveniji in v Mednarodni šoli humorja (ISH – International School of Humour) na Dunaju, ki je namenjena izpopolnjevanju bolnišničnih klovnov držav članic Mednarodne organizacije Rdečih noskov (RNI – Red Noses International). Poleg tega pa med seboj izmenjujejo znanja z različnih umetniških področij, v katerih se kot samozaposleni v kulturi udejstvujejo.

V društvu Rdeči noski delujejo tudi zaposleni društva, ki skrbijo za uspešno delovanje in razvoj društva. Izkušnje in znanje izmenjujejo z drugimi državami članicami mednarodne organizacije RNI.

Občasno so v društvu Rdeči noski aktivni tudi prostovoljci.

abaton-monitoring