Politika varovanja

otrok in ranljivih odraslih oseb

Poslanstvo Društva Rdeči noski je vzbujati radoživost, veselje in pogum tam, kjer je to življenjskega pomena.

Prizadevamo si soustvarjati varna okolja za otroke in ranljive odrasle ter jim omogočati, da uživajo v najkakovostnejših dejavnostih bolnišničnih klovnov v vseh naših programih.

Društvo Rdeči noski se zaveda pomena varovanja otrok in ranljivih odraslih ter zagotavljanja njihove zaščite pred zlorabo ali čemer koli, kar škoduje njihovemu zdravju in razvoju tako v naši organizaciji kot tudi pri zunanjih partnerjih.

Organizacija RED NOSES International je zasnovala poenostavljeno Politiko varovanja otrok in ranljivih odraslih oseb z namenom zmanjševanja tveganja za nasilje in zlorabo. Vsi zaposleni, zunanji izvajalci, partnerji in sodelavci morajo to Politiko upoštevati in se v celoti zavezati, da bodo morebitne zlorabe nemudoma prijavili.

Politika varovanja otrok in ranljivih odraslih oseb se osredotoča na:

  • Ozaveščanje: okrepiti usposobljenost umetnikov in drugih delujočih v Društvu Rdeči noski za preprečevanje zlorab in prepoznavanje znakov zlorab.
  • Preprečevanje: učenje orodij in mehanizmov za preprečevanje zlorab.
  • Poročanje: vsako prijavo, ki se pojavi v zvezi z varovanjem, skrbno in odgovorno obravnava usposobljena ekipa za varovanje.
  • Odzivanje: uporaba mehanizmov, ki omogočajo takojšnje ukrepanje.
Ana Lavrinc
Pooblaščena oseba za varovanje
T: 040 499 799
Mateja Vončina
Namestnica pooblaščene osebe za varovanje
T: 040 499 799
abaton-monitoring