Delo bolnišničnega klovna

Bolnišnični klovni, delujoči v Društvu Rdeči noski, so profesionalni umetniki, ki opravljajo poklic klovna v občutljivem okolju bolnišnice. Usposobljeni so za delo v občutljivih pogojih, kakršni so v bolnišnicah, ustanovah za ljudi s posebnimi potrebami, zdravstvenih ustanovah, domovih za ostarele in begunskih centrih.

V bolnišnico moraš priti dobro pripravljen in opremljen. Imeti »poln žep« veščin in znanj a hkrati biti sposoben slediti trenutku, odzivom otrok. Za lik klovna sta zelo pomembni avtentičnost in iskrenost, prav tako to velja za odnos med dvema klovnoma in za odnos z otroki ali odraslimi pacienti ali stanovalci domov za stare. 

Bolnišnični klovni se za svoje delo izpopolnjujejo na vajah in delavnicah tako v Sloveniji, kot na Mednarodni šoli humorja (ISH – International School of Humor), na Dunaju, ki je namenjena izpopolnjevanju bolnišničnih klovnov držav članic Mednarodne organizacije Rdečih noskov (RNI – Red noses international)  Poleg tega pa s skupino izmenjujejo znanja z različnih umetniških področij v katerih se kot samozaposleni v kulturi, udejstvujejo izven dela za društvo Rdeči noski.

abaton-monitoring