Upravni odbor in letna poročila

Upravni odbor

Monica Culen

Predsednica

Giora Seelinger

Umetniški svetovalec

Mitja Križaj

Podpredsednik in zakoniti zastopnik

Markus Bruckműller

Svetovalec za pravne zadeve

Karmen Demšar

Blagajničarka

Letna poročila

abaton-monitoring