Certifikacija

Mednarodni kurikulum izobraževanja bolnišničnih klovnov

Rdeči noski smo del mednarodnega izobraževalnega sistema naše krovne organizacije Red Noses International, ki si prizadeva za pridobivanje in vzdrževanje visokih standardov umetniške kakovosti bolnišničnih klovnov.

Že na avdiciji za sprejem novih bolnišničnih klovnov, je pomembno, da imajo prijavljeni umetniki določene izkušnje in sposobnosti.

Sprejemni pogoji za novega umetnika – bolnišničnega klovna so: izurjenost in izkušnje kot nastopajoči umetnik, čustvena pismenost, sposobnost in veselje do timskega dela, socialne veščine, osebna prožnost in zrelost, starost najmanj 25 let ter primerna količina časa za delo. Vsi umetniki sprejeti na avdiciji gredo najprej skozi obdobje uvajanja in izobraževanja, ki traja pol leta. V tem času se umetnika spozna ter oceni ali primeren za to delo, hkrati pa tudi sam zase ugotovi ali mu delo v tako specifičnih pogojih ustreza.

Vsi bolnišnični klovni se izobražujejo tudi po mednarodnem enotnem učnem načrtu, ki zagotavlja pridobivanje znanj tako iz umetniških področji, kakor tudi iz drugih področji, ki so bistvena za kakovostno delo bolnišničnih klovnov (zdravstvene študije, psihosocialne študije, sociologija in komunikacija). Učni načrt skupaj zajema 560 ur izobraževanj, kamor spadajo tako praktične izkušnje pridobljene v bolnišnicah, kakor predavanja in seminarji. Del izobraževanj poteka na Mednarodni šoli za humor (International School of Humor) na Dunaju, kjer se na delavnicah in seminarjih srečujejo klovni iz 11 držav mednarodne organizacije RNI. Drugi del izobraževanj pa organizira društvo Rdeči noski glede na potrebe po znanjih, ki jih zaznavamo pri svojem delu. Vsi umetniki imajo 5 let časa, da opravijo predpisani učni načrt in pridobijo certifikat bolnišničnih klovnov. Pridobitev certifikata je obvezna za vse bolnišnične klovne, ki delujejo v društvu Rdeči noski. Danes imamo med svojimi vrstami 20 certificiranih umetnikov!

abaton-monitoring