Cilji

Poslanstvo Društva Rdeči noski je vzbujati radoživost, veselje in pogum tam, kjer je to življenjskega pomena. V Društvu Rdeči noski delujejo bolnišnični klovni, ki obiskujejo otroke v bolnišnicah po vsej Sloveni-ji. Programi društva so redni in potekajo v vseh splošnih in specializiranih bolnišnicah z otroškimi oddelki v Sloveniji. Bolnišnični klovni so profesionalni umetniki, ki opravljajo poklic klovna v obču-tljivem okolju bolnišnice. Za delo v bolnišnicah in drugih zdravstvenih ustanovah so izučeni in us-posobljeni in svoje znanje redno nadgrajujejo in izpopolnjujejo.


Cilji Društva Rdeči noski so:

 • ohranjati redne programe obiskov otrok v slovenskih bolnišnicah
 • razvijati in graditi sodelovanje z bolnišničnim osebjem za dobro otrok
 • in razvijati posebne projekte društva, namenjene ranljivim skupinam
 • graditi in ohraniti kakovost dela  društva

 V letu 2018 si v Društvu Rdeči noski želimo izpolniti naslednje cilje:


Izvajati deset rednih tedenskih programov

 • na Pediatrični kliniki v Ljubljana (trije programi)
 • na otroških oddelkih na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja Ljubljana
 • na otroških oddelkih UKC Ljubljana
 • na Kliniki za pediatrijo v Mariboru
 • v Splošni bolnišnici Celje (dva programa)
 • v Splošni bolnišnici Jesenice
 • v Splošni bolnišnici Novo mesto

 Izvajati  sedem rednih mesečnih programov

 • na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu RS Soča
 • v SB Trbovlje
 • v SB Slovenj Gradec
 • v SB Izola
 • v SB Ptuj
 • v SB Murska Sobota
 • v SB 'dr. Franca Derganca' Nova Gorica
 • na Oddelku za invalidno mladino in rehabilitacijo Stara Gora

Dvakrat mesečno izvajati program na Kliničnem oddelku za hematologijo UKC Ljubljana za odrasle. Štirikrat letno izpeljati program v SB Brežice in Centru za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični.


Redno tedensko izvajati projekt Dežurni klovn (sodelovanje bolnišničnih klovnov z bolnišničnim osebjem in preusmerjanje pozornosti otrok med zdravstvenimi posegi)

 • na Kliničnem oddelku za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo KC Ljubljana
 • v Službi za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo Pediatrične klinike Ljubljana
 • projekt razširiti v SB Celje (otroška kirurgija in ORL)

Nadaljevati delavnice za medicinsko osebje v bolnišnicah (Pediatrična klinika Ljubljana, Klinika za pediatrijo MB, otroški oddelki SB Celje).


Izvajati posebne programe Rdečih noskov:

 • uprizoriti 32 predstav Pester orkester (predstava je namenjena otrokom z zmerno in težjo motnjo v duševnem razvoju)
 • opraviti 72 obiskov v 11 domovih za ostarele, od tega dva domova za ostarele obiskovati redno enkrat mesečno
 • izpeljati 10 programov DELAMO CIRKUS (delavnica cirkuških in gledališčih veščin, ki se konča s predstavo, je namenjena otrokom in mladostnikom, ki so dlje časa hospitalizirani, in otrokom z lažjo motnjo v duševnem razvoju)
 • redno tedensko obiskovati varovance v ustanovi LjubHospic
 • opraviti 12 dodatnih obiskov v različnih zdravstvenih ustanovah in na posebnih dogodkih
 • opraviti tri obiske otrok beguncev in prosilcev za azil –  program Emergency smile

Izpolnjeni cilji v letu 2017

V letu 2017 smo Rdeči noski v okviru rednih programov na 988 obiskih v slovenskih bolnišnicah obiskali 47.339 otrok in odraslih. Poleg tega smo

 • uprizorili 24 predstav Pester Orkester za otroke z zmerno in težjo motnjo v duševnem razvoju
 • opravili 3 obiske Emergency Smile (program za begunce in prosilce za azil)
 • opravili 24 obiskov Dežurnega klovna ( program je nadgradnja  obiskov klovnov v bolnišnicah – v dogovoru z bolnišničnimi oddelki začenjamo intenzivno in usmerjeno sodelovanje z bolnišničnim osebjem pri posegih, odvzemih, pripravah na operacijo, pripravah na preiskave)
 • izpeljali 5 programov DELAMO CIRKUS (namenjenih otrokom in mladostnikom, ki so daljši čas hospitalizirani, in otrokom z lažjo motnjo v duševnem razvoju)
 • izpeljali 6 delavnic za medicinsko osebje
 • opravili 42 obiskov domov za ostarele
 • opravili še 12 obiskov v drugih zdravstvenih ustanovah


SPLETNA TRGOVINA


Naročite penaste rdeče noske.