STARI APARATI ZA OTROŠKI SMEH

Ljubljana, 30. januar 2018 – Na sedežu ZEOS, d.o.o. so danes predstavili novo zbiralno akcijo z naslovom Stari aparati za otroški smeh. Namen akcije je zbiranje odpadnih aparatov, sijalk in baterij v posebnih zbiralnikih t.i. zelenih kotih v poslovalnicah štirih večjih tehničnih trgovin po državi. Izkupiček od zbranega bodo organizatorji namenili Društvu Rdeči noski, bolnišničnim klovnom, ki lajšajo dneve otrokom, ki jih morajo preživeti stran od doma ter jim spodbudijo vedre misli, pogum in zaupanje. Akcija bo trajala celo leto 2018, sodeluje pa lahko vsak, ki ima doma stare aparate, sijalke ali baterije.


Otroci so naše bogastvo in temelj, na katerem se bo naša družba tudi v prihodnje razvijala. Največ, kar jim lahko podarimo, je čisto okolje in posledično zdravje. K temu pripomore tudi pravilno ločevanje odpadkov, še posebno nevarnih, kamor spadajo tudi stari aparati, sijalke ter baterije. Zaradi različnih bolezni je vsak dan v slovenskih bolnišnicah mnogo otrok, ki s svojimi diagnozami težko shajajo. Kot pravi slovenski pregovor je smeh pol zdravja, ki bolnim pomaga prebroditi najhujše trenutke, zato se je družba ZEOS, d.o.o. v sklopu njihovega projekta Life Gospodarjenje z e-odpadki odločila, da v letu 2018 skupaj s štirimi večjimi trgovci električne in elektronske opreme v Sloveniji organizira vseslovensko akcijo Stari aparati za otroški smeh.

Gre za zbiranje starih aparatov za otroški smeh, ki ga bolnim otrokom in drugim bolnikom pričarajo bolnišnični klovni iz Društva Rdeči noski. Aparate se zbira na lokacijah trgovin:
 • Big Bang, d.o.o.
 • Gorenje GSI, d.o.o.
 • Mercator d.d., M Tehnika
 • MERKUR trgovina, d.d.
Potrošniki imajo možnost brezplačno oddati manjše stare aparate, sijalke ali baterije v posebne zelene kote (na 67-ih lokacijah) v trgovinah oz. večje stare aparate, ki jih lahko oddajo v skladišču teh trgovin ob nakupu novih aparatov. S tem ne naredijo le nekaj dobrega za okolje, ampak so tudi družbeno odgovorni.

Ocenjuje se, da bodo v enem letu na ta način zbrali vsaj 10.000 EUR. Na spletni strani projekta www.otroskismeh.si so pripravili tudi poseben števec, ki bo sproti prikazoval zbrano količino. Šteje vsak stari aparat, sijalka ali baterija, zato pozivajo vse, da se k akciji pridružijo.
»Sodelovanje pri tej akciji nam omogoča dvoje – ohranjanje rednih programov obiskov otrok v bolnišnicah po Sloveniji in razvoj ter nadgradnjo teh programov. Klovni s svojimi obiski spreminjajo vzdušje v bolnišnici – in vpliv tega je čutiti pred njihovim obiskom pa tudi še dolgo po tem, ko odidejo. Stalnost njihovih obiskov pa daje otrokom občutek varnosti, zaupanja in trdnosti.« je na dogodku povedala Eva Škofič Maurer, ambasadorka Društva Rdeči noski in dodala, da so v društvu sodelovanje v akciji z veseljem sprejeli tudi zato, ker se zavedajo močnih vplivov nepravilnega ravnanja z odpadki na okolje in posledično zdravje ljudi. »Hvaležni smo za pobudo družbe ZEOS in se veselimo sodelovanja, saj verjamemo, da je dober korak pri skrbi za zdravje – skrb za čisto naravo.«

3 Maskota ECI in klovn dr Aleksander Smrkelj E ci
NA FOTOGRAFIJI: ECI in dr. Aleksander Smrkelj E-ciklirata pri ZELENEM KOTu (FOTO: ZEOS)

Zeleni koti v slovenskih tehničnih trgovinah so premalo izkoriščena prevzemna mesta za oddajo e-odpadkov in odpadnih baterij, razvite države lokacije za oddajo starih aparatov v tehničnih trgovinah bistveno bolj izkoriščajo – tudi do 50% vseh zbranih e-odpadkov in odpadnih baterij se zbere v določenih delih Evrope (npr. v Skandinaviji) na tak način. V ta namen želijo organizatorji vseslovenske akcije z donacijo Društvu Rdeči noski motivirati potrošnike k večji oddaji njihovih starih aparatov prav v zelene kote, saj so to potrošniku prijazna mesta za oddajo starih aparatov.

Ker gre za mrežo zbiranja, ki je okoljsko prijazna (1. krajše poti pri dostavi starih aparatov na zbirno točko - potrošnik dostavi stare aparate na njegovi poti ter 2. večji delež zbranih malih e-naprav - posledično se jih manj odda med mešane odpadke) in stroškovno učinkovita (nižji stroški logistike), želijo prihranek zaradi tega nameniti nazaj družbi kot motivacijo za še več zbranega.

»V Sloveniji je v uporabi 170 kg električne in elektronske opreme na prebivalca. Glede na zbrano količino e-odpadkov v letu 2016, ko je bilo zbranih dobrih 6 kg na prebivalca, je torej potencialnih e-odpadkov po gospodinjstvih za skoraj 30 let zbiranja. Hkrati to pomeni, da je v gospodinjstvih kar 10 letna količina prodane električne in elektronske opreme. Torej je potencial zelo velik, le od posameznikov pa je odvisno, koliko bomo dejansko podarili kot donacijo od zbranega.« je na dogodku poudaril direktor družbe ZEOS, d.o.o. Emil Šehić.

2 Predstavniki organizatorja in partnerjev akcije
NA FOTOGRAFIJI: Predstavniki organizatorja in partnerjev akcije ob ZELENEM KOTu (FOTO_SŽ.jr_Bobo)

Na dogodku so organizator akcije družba ZEOS, d.o.o., prejemnik donacije Društvo Rdeči noski in predstavniki vseh štirih tehničnih trgovin podpisali posebne pristopne listine, s katerimi so se zavezali, da bodo po svojih najboljših močeh skrbeli za dobro izpeljano akcijo. Tako so poleg direktorja družbe ZEOS, d.o.o. Emila Šehića in Eve Škofič Maurer, ambasadorke Društva Rdeči noski pristopili k akciji:
 • direktor operacij v Big Bang, d.o.o., Lovro Verhovšek,
 • direktor podjetja Gorenje GSI, d.o.o., Iztok Šepec,
 • novi direktor podjetja Gorenje GSI, d.o.o., Boštjan Doltar,
 • izvršni direktor Mercator, d.d., M Tehnike, Slavko Očko,
 • vodja carinskega poslovanja, ekologije in tehnične dokumentacije iz MERKUR trgovine, d.d. Andrej Vodenik

1 Predstavniki organizatorja in partnerjev akcije
NA FOTOGRAFIJI: Predstavniki organizatorja in partnerjev akcije po podpisu pristopnih listin (od leve proti desni) - direktor operacij v Big Bang, d.o.o., Lovro Verhovšek, direktor podjetja Gorenje GSI, d.o.o., Iztok Šepec, novi direktor podjetja Gorenje GSI, d.o.o., Boštjan Doltar, direktor ZEOS, d.o.o., Emil Šehić, dr. Aleksander Smrkelj iz Društva Rdeči noski, ambasadorka Društva Rdeči noski, Eva Škofič Maurer, vodja carinskega poslovanja, ekologije in tehnične dokumentacije iz MERKUR trgovina, d.d., Andrej Vodenik, izvršni direktor Mercator, d.d., M Tehnika, Slavko Očko. (FOTO_SŽ.jr_Bobo)

SPREMLJEVALNI DOGODKI
Potrošniki lahko oddajo svoje stare aparate, sijalke in baterije v delovnem času trgovin tekom celega leta 2018. Med izvajanjem akcije bodo na vseh lokacijah zelenih kotov izvajali tudi spremljevalne dogodke, na katerih bodo potrošnike obveščali o akciji. V začetku meseca februarja imajo napovedane naslednje dogodke:
 • četrtek, 1. februar 2018, med 15:00 in 19:00: STUDIO GORENJE KOPER, Ljubljanska cesta 3, 6000 Koper - Aktivnosti: maskota ECI, fotostojnica, kratka anketa, simbolične nagrade
 • petek, 2. februar 2018, med 9:00 in 15:00: MERKUR LJUBLJANA (BTC), Šmartinska 152, 1000 Ljubljana - Aktivnosti: E-transformer – multimedijski tovornjak, zabavna igra Prikolesari elektriko, igra o ločevanju starih aparatov Odločuj, maskota ECI, fotostojnica, kratka anketa, simbolične nagrade
 • sobota, 3. februar 2018: o med 9:00 in 13:00: MERCATOR CENTER TEHNIKE IN GRADNJE ŽALEC, Celjska cesta 7, 3310 Žalec - Aktivnosti: maskota ECI, fotostojnica, kratka anketa, simbolične nagrade o med 15:00 in 19:00: BIG BANG MARIBOR (Europark), Pobreška cesta 18, 2000 Maribor - Aktivnosti: maskota ECI, fotostojnica, kratka anketa, simbolične nagrade
V času zgoraj navedenih terminov boste na lokaciji pri zelenem kotu našli informatorje družbe ZEOS, d.o.o., ki bodo vsem potrošnikom preko zgoraj opisanih aktivnosti predstavili vse podrobnosti akcije.

Oddajte svoje stare aparate in baterije v ZELENE KOTE v TEHNIČNIH TRGOVINAH, s tem podpirate Društvo Rdeči noski. Za otroški smeh v bolnišnicah!

ORGANIZATOR AKCIJE IN PREJEMNIK DONACIJE

O družbi ZEOS, d.o.o.
Družba ZEOS, d.o.o. je nacionalna ter neprofitna skupna shema ravnanja z e-odpadki oz. odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO), odpadnimi baterijami (OPBA) ter odpadnimi svečami (ONS). Ustanovljena je bila julija 2005 na podlagi EU Direktive o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo, in sicer s strani proizvajalcev električne in elektronske opreme, ki so s statutom določili, da bo njeno poslovanje usmerjeno v dolgoročno učinkovito izpolnjevanje obveznosti, ki jih proizvajalcem nalaga EU in nacionalna zakonodaja. V procesu zbiranja je vključenih preko 50 izvajalcev javne službe, 1000 trgovin in 500 podjetij. Letno izvedejo preko 10.000 prevzemov odpadkov ter jih preko izvajalcev zbiranja posredujejo v obdelavo. Skozi vsa leta delovanja velik del njihovih aktivnosti vsebuje tudi ozaveščanje, ki je ključno za dobre rezultate zbiranja odpadkov. Ker so pri izvedbi teh aktivnosti omejeni z lastnimi sredstvi, so zelo zainteresirani za projekte, ki jih podpira fundacija LIFE. Korak naprej v smeri večje ozaveščenosti in odzivnosti končnih uporabnikom so že dosegli s pomočjo projekta LIFE+ 10/INF/SI/000139 »Slovenska OEEO kampanja« in LIFE 14 GIE/SI/000176 »Gospodarjenje z e-odpadki«.
Rezultati njihovih aktivnosti se kažejo v vsakoletni rasti zbranih količin odpadkov, hkrati pa tudi v učinkovitejši organizaciji procesov zbiranja odpadkov.

O projektu Life Gospodarjenje z e-odpadki
V družbi ZEOS, d.o.o. so leta 2016 pričeli z izvajanjem petletnega ozaveščevalnega projekta na področju pravilnega ravnanja z e-odpadki in odpadnimi baterijami z naslovom LIFE Gospodarjenje z e-odpadki in s sloganom E-cikliraj. Projekt je sofinanciran s strani Evropske komisije in Ministrstva za okolje in prostor RS. V sklopu projekta vzpostavljajo potrošniku prijazno mrežo zbiranja e-odpadkov in odpadnih baterij: postavitev uličnih zbiralnikov na ekološke otoke in druge lokacije širom Slovenije ter zelenih kotov v večje tehnične trgovine, za zbiranje teh odpadkov na podeželju pa bodo izvajali mobilna zbiranja. Organizirajo več spremljevalnih aktivnosti, saj želijo občanom predstaviti nove možnosti za oddajanje e-odpadkov in odpadnih baterij in jih hkrati seznaniti, zakaj je pravilna oddaja tovrstnih odpadkov pomembna za okolje.

O Društvu Rdeči noski
Bolnišnični klovni iz Društva Rdeči noski so profesionalni umetniki, posebej usposobljeni za delo v občutljivem okolju bolnišnic, drugih zdravstvenih ustanovah, ustanovah za ljudi s posebnimi potrebami in domovih za ostarele. Njihova naloga je preko različnih umetniških veščin, kot so glasba, petje, čaranje in improvizacija, v bolnišnični vsakdan prinašati življenjsko energijo in pogum ter s tem pozitivno vplivati na bolnišnično atmosfero in posledično na otrokovo bivanje v bolnišnici. Posebnost »vizit«, ki jih opravljajo klovni zdravniki, je v tem, da ne gre za predstave pred številno otroško publiko, pač pa klovni obiskujejo bolnike v sobah in si vzamejo čas za vsakogar izmed njih. Praviloma klovni zdravniki otroke obiskujejo v paru (klovnesa in klovn). Za obisk so potrebne ustrezne predpriprave. Klovni se pred nastopom posvetujejo z bolnišničnim osebjem in si pridobijo vse tiste informacije, ki so potrebne za prilagoditev programa posamezniku in priprave na ustrezen pristop k malim bolnikom. Prvi profesionalni program s klovni v otroških bolnišnicah je ustanovil Michael Christensen leta 1986 v ZDA, kjer je program s klovni že sestavni del bolnišničnega vsakdanjika. V Sloveniji je projekt RDEČI NOSKI zaživel leta 2004 s pomočjo klovnese Eve Škofič Maurer in mednarodne organizacije Rote Nasen International iz Avstrije. Poleg Slovenije so v društvu Rote Nasen International še Češka, Slovaška, Madžarska, Nemčija, Hrvaška, Nova Zelandija, Poljska in Avstrija.

POMEMBNE INFORMACIJE
Organizator: ZEOS, d.o.o.
Partnerji:
 • Društvo Rdeči noski
 • Big Bang, d.o.o.
 • Gorenje GSI, d.o.o.
 • Mercator d.d., M Tehnika
 • MERKUR trgovina, d.d.

Trajanje: 1. januar 2018 – 31. december 2018
Spletna stran akcije Stari aparati za otroški smeh: http://www.otroskismeh.si/
Zemljevid vseh lokacij zelenih kotov: http://e-odpadki.zeos.si/sl/aktivnosti/zeleni-koti.html
Spletna stran projekta Life Gospodarjenje z e-odpadki: http://e-odpadki.zeos.si/sl/
FB stran projekta Life Gospodarjenje z e-odpadki: https://www.facebook.com/eodpadki/
Spletna stran vseh različnih lokacij za oddajo starih aparatov (tudi ulični zbiralniki ipd.): http://stariaparati.si/
Ambasadorji E-ciklirajo pri zelenem kotu:
***


SPLETNA TRGOVINA


Naročite penaste rdeče noske.