Zgodovina društva

Leto 2013


Januarja 2013 smo odprli tri nove mesečne programe – otroški oddelek v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec, otroški oddelek v Splošni bolnišnici Izola ter odrasli hematološki oddelek UKC Ljubljana.

Leto 2012


Leta 2012 smo naredili občutna koraka naprej. Odprli smo dva redna tedenska programa – januarja t.i. LJ 4, na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Ljubljani ter t.i. LJ 5, kjer smo ostalim programom dodali še obiske v pritličju Pediatrične klinike, kjer je dnevno v čakalnicah in pregledih več kot 100 ljudi. Vseh ljudi, ki so v letu 2012, doživeli obisk klovnov zdravnikov je 31807. Število vizit pa se je zaradi bistvenega širjenja programa povečalo na 576 vizit letno.
preberi več

Aprila 2012 so uradno zaključili usposabljanje dr.Obižek Cvilka, dr. Biserka d.o.o. in dr. Aleksander Smerkelj in začeli redno obiskovati bolnišnice.

Vsi klovni so se izobraževali tako na nacionalni kot mednarodni ravni. Ponovno je bila izvedena nacionalna delavnica z Amijem Hattabom, kjer nas je podprla Thermana Laško.
Vsa leta obstoja Rdečih noskov je decembra organiziran Tek in pohod božičkov, ki je bil leta 2012 organiziran že devetič. Sodelovalo je rekordnih 750 tekačev in pohodnikov.

Ponosni smo tudi na svojevrsten uspeh Srdjana Živuloviča – Bobo, ki je posnel prečudovite fotografije bolnišničnih klovnov v akciji, ki so bile 22. novembra 2012 izbrane kot najboljših 10 po izboru urednika agencije Reuters.

Leto 2011


Leta 2011 januarja smo odprli mesečni program obiskovanja v Splošni bolnišnici Šempeter pri Gorici ter drugi mesečni program na bližnjem Oddelku za invalidno mladino v Stari Gori.
preberi več

Rdeči noski smo v letu 2011 na 376 vizitah obiskali 23335 otrok in mladostnikov, ki se zdravijo na oddelkih Pediatrične klinike Ljubljana, drugih oddelkih UKC Ljubljana, Infekcijske klinike Ljubljana, na Kliniki za Pediatrijo v Mariboru ter v Splošnih bolnišnicah v Celju, Trbovljah, Novem mestu, Šempetru pri Gorici in na Jesenicah. Obiskali smo tudi otroke na Inštitutu za rehabilitacijo Soča in na Oddelku za invalidno mladino Stara Gora. V bolnišnicah, kjer imajo manjše število najmlajših pacientov, poleg otrok, obiskujemo tudi oddelke z odraslimi bolniki, tako smo lani obiskali 445 ljudi.

V letu 2011 smo se ustavili še ob posteljah 3624ih ljudi, ki so v ustanovah, ki jih obiskujemo dvakrat letno ali redkeje. To so ali bolnišnice z zelo majhnim številom otrok, Zavodi, Centri za usposabljanje, delo in varstvo, domovi starejših, zavod za slušno prizadete, kolonije … Skupaj je bilo v takih ustanovah opravljenih 66 vizit.

Že drugo leto zapored smo na oddelku za pulmologijo Pediatrične klinike Ljubljana izvedli program Dežurni klovn.

Obiskovali smo tudi mladostnike v šoli v sklopu projekta 'Zgradimo most med bolnimi in zdravimi', kjer predstavljamo naše poslanstvo. V 26ih predstavitvah, predavanjih o našem delu, humanitarnem delu nasploh, smo nagovorili 1323 mladih ljudi.

V ekipi bolnišničnih klovnov je bilo takrat 12 klovnov, medtem ko so bili trije umetniki na šestmesečnem usposabljanju. Aprila leta 2012 smo jih sprejeli v svoje vrste in tako povečali ekipo za 3 bolnišnične klovne – Davida Dolamiča (dr. Aleksander Smerkelj), Perolo Regino Ribeiro (dr. Biserka d.o.o.) in Tino Janežič (dr. obižek Cvilka).

Zelo pomemben aspekt našega dela je tudi izobraževanje in stalno usposabljanje bolnišničnih klovnov za delo v bolnišnici. Januarja 2011 smo tako organizirali nacionalno veščinsko delavnico z glasbenikom Eddiem Luisom, seminar z dr. Branko Jurišić o delu z otroki s posebnimi potrebami, ter supervizijo s prof. dr. Onjo Grad Tekavčič, delavnice improvizacije s Tomažem Lapajne Dekleva in Majo Dekleva Lapajne, ter usposabljalne delavnice za nove klovne z Evo Škofič Maurer.

Naši klovni pa se od obstoja ISH-a - International School of Humour udeležujejo tri do šttiridnevnih delavnic s priznanimi mednarodnimi mentorji na Dunaju ter Mednarodne klovnske delavnice - zdaj klovnskega kampa – ki jo vsako leto priredi druga država članica RNI.

Najpomembnejši izobraževalni dogodek pa je bila v letu 2011 nacionalna delavnica z Amijem Hattabom, priznanim bolnišničnim klovnom, režiserjem in pedagogom iz francoske organizacije Le Rire Medecin, ki je konec avgusta vodil petdnevno delavnico na temo klovnade. To izobraževanje je podprla farmacevtska družba Lek d.d.

Leto 2010


Leta 2010 smo že januarja odprli dva redna programa v Splošni bolnišnici Celje, saj se je izkazalo, da je na oddelkih, ki jih obiskujemo veliko hospitaliziranih otrok, poleg tega pa so oddelki zelo razkropljeni. Poleg Celja smo odprli še mesečne programe v Splošni bolnišnici Jesenice, Splošni bolnišnici Novo mesto, Splošni bolnišnici Trbovlje ter na Inštitutu za rehabilitacijo Soča v Ljubljani.
preberi več

Junija 2010 smo tudi prvič izvedli projekt 'Dežurni klovn', kot odgovor na željo in predloge osebja na Pediatrični kliniki, ki so predvideli ugodne vplive dolgotrajnejše prisotnost bolnišničnega klovna na oddelku in v ambulantah. Deset delovnih dni v mesecu juniju (od 14. 6. do 24. 6. 2010) so štirje bolnišnični klovni – Tomaž (DR.E.K.), Maja (dr. Anastazija), Ana (dr. Rita) in Eva (dr. Sfrčkljana) 8 ur dnevno dežurali v novi pediatrični kliniki, na oddelku Pulmologija, obiskovali pa tudi gastroenterološki oddelek in ambulante za odvzeme krvi v pritličju. Projekt se je izkazal za izjemno učinkovitega in koristnega, saj so klovni v tistih dneh postali pomemben del bolnišničnega okolja. Kasnejši odzivi medicinskega osebja na projekt so bili izjemno pozitivni in osebje si je zaželelo, da bi projekt lahko v letu 2011 ponovno organizirali v še večjem časovnem razponu.

Konec leta 2010 smo izvedli tudi prvo turnejo po domovih za stare, kar nam je omogočila akcija Nove ljubljanske banke z naslovom 'Dobra zvezda'. Tako smo v mesecu novembru in decembru 2010 izvedli še turnejo, na kateri smo obiskali 6 domov za stare po celotni Sloveniji. Akcija se je nadaljevala tudi v januarju in februarju 2011, ko smo obiskali še dodatnih 6 domov za stare.

Prva petletka Rdečih noskov


Leta 2005 so izvedli 44 klovnovskih nastopov na istih oddelkih. Leta 2006 sta se že vpeljani ekipi 4 bolnišničnih klovnov pridružila še dr. Mally (Goro Osojnik) in sestra Marjetka (Alenka Marinič), pridružil pa se nam je tudi generalni sponzor leta 2006 Mobitel. Septembra istega leta smo uspešno odprli nov program v mariborskem Univerzitetnem kliničnem centru, kjer smo obiskovali tamkajšnje male paciente vsakih 14 dni (na letni ravni 61 klovnovskih vizit). Od septembra 2007 imajo tudi štajerski otroci klovnovski program v bolnišnicah vsak torek.
preberi več

September 2007 je bil ključen mesec v razvoju društva, saj so se Rdeči noski prvič, zahvaljujoč Zavarovalnici Generali, odpravili na turnejo po 12 slovenskih bolnišnicah z otroškimi oddelki. Novi obrazi, prav tako veseli bolnišničnih klovnov, novi sodelavci in partnerji, toliko novega, ki je v članih društva še bolj vzpodbudilo željo, da so še večkrat prisotni tam, kjer jih najbolj potrebujejo, ob bolniških posteljah. Leta 2007 so se klovni ustavili ob približno 5000 posteljah malih bolnikov, na skupno 100 vizitah. Društvo pa je leta 2007 prejelo tudi status humanitarne organizacije.

Prvi večji projekt društva v letu 2008 je bila avdicija za nove bolnišnične klovne, kjer se je šesterici pridružil Gregor Kamnikar (dž. bd. dr. Tine Spojina, danes dr. Zen). Velika želja, da pokrijemo vse oddelke Pediatrične klinike, se nam je z donacijo Mercatorja izpolnila meseca aprila, ko smo začeli z rednimi tedenskimi vizitami tudi na pulmologiji, endokrinologiji, alergologiji, gastroenterološkem oddelku in pedopsihiatriji na Pediatrični kliniki. Meseca marca in septembra so se bolnišničnih klovnov vnovič razveselili otroci vseh preostalih otroških oddelkov bolnišnic, ki jih še ne obiskujemo redno. Poleg teh vizit pa so bolnišnični klovni opravili še precej nastopov v drugih ustanovah, kjer ležijo ali bivajo otroci, ki jim je življenje pokazalo svojo temnejšo plat. 7 bolnišničnih klovnov je tako v letu 2008 opravilo 171 klovnovskih vizit.

Leto 2009 smo začeli z novim programom na Kliničnem oddelku za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, katerega odprtje je omogočil naš novi generalni sponzor farmacevtska družba Lek d.d. Organizirana je bila že četrta avdicija za bolnišnične klovne, ki je bila uspešna in po šestmesečnem usposabljanju za delo v bolnišnici se je 7 klovnom pridružilo veliko novih umetniških moči - Kajetan Čop (dr.Živalski vrt), Gorazd Špegel (dr. Dodo), Roman Frelih (dr. Ugačen), Lana Klopčič (dr. Mafalda) in Ana Lampret (dr.Rita).

Jeseni 2009 smo z ojačano ekipo bolnišničnih klovnov začeli uvajalno obdobje v Splošni bolnišnici Celje, kjer smo obiskovali otroški, intenzivni in kirurški oddelek, izmenično vsakih 14 dni.

Klovni so v prvih petih letih delovanja povečali svoj program iz enega rednega tedenskega na štiri in uresničili svojo željo, da obiskujejo najbolj hudo bolne otroke vsak teden. Sodelovanje z drugimi bolnišnicami je postalo tesnejše in tudi tam smo bili pogosteje prisotni kot prejšnja leta. Uspešno smo začeli izvajati turneje, ki so bile organizirane vsako pomlad in vsako jesen.

Prvi koraki


Društvo je na avdiciji izbralo umetnike – bodoče bolnišnične klovne. Poleg nadarjenosti in znanja so morali kandidati pokazati tudi socialni čut in osebno moč, ki sta potrebna za to zahtevno delo. Tri izbrane umetnike, Majo Dekleva (dr. Anastazija), Tomaža Lapajneta (dr. E. K.) in Petro Markovič (dr. Rozeta), so se po avdiciji dodatno usposabljali tako v Sloveniji kot v Avstriji.
preberi več

Usposabljali so jih igralci, žonglerji, čarodeji, zdravniki in psihologi na več delavnicah in predavanjih. Vsak sodelavec je moral razviti lastno umetniško identiteto, ki okarakterizira njegovo klovnsko figuro. Avdicija v Sloveniji je bila izvedena v juniju in juliju 2003, od septembra 2003 do januarja 2004 je sledilo večmesečno usposabljanje. Z obiski na Pediatrični kliniki v Ljubljani so pričeli marca 2004. Pričetek je bil kasneje, kot je bilo predvideno, zaradi bolnišnične karantene.

V sredo popoldan, 10. marca 2004, sta dr. Ifigenija Sfrčkljana in dr. Anastazija prvič potrkali na vrata bolnikov Pediatrične klinike v Ljubljani. Hematoonkološki, nevrološki, nefrološki in dializni oddelek so tako postali osnovni program Rdečih noskov, ki ga izvajamo že od leta 2004. V tistem letu so bolnišnični klovni, poleg omenjenih še dr. E.K. in dr. Rozeta, opravili še 41 vizit na teh oddelkih.

Ustanovitev


V Avstriji je bilo poleg društva Rote Nasen, ki bo leta 2014 praznovalo dvajseto obletnico obstoja, leta 2003 ustanovljena še zveza Rote Nasen International, ki pomaga pri ustanavljanju podobnih organizacij po vseh državah v Evropi. Tako so članice, ki vstopajo v društvo Rote Nasen International poleg Slovenije še Češka, Slovaška, Madžarska, Nemčija, Hrvaška, Nova Zelandija, Poljska in Avstrija.
preberi več

V Sloveniji je veliko zanimanje za projekt bolnišnični klovni pokazala naša klovnesa Eva Škofič Maurer (z diplomo moskovske akademije za cirkuško in estradno umetnost). Z avstrijskim društvom Rote Nasen je v navezi od leta 2001, z njeno pomočjo ter s pomočjo mednarodne organizacije Rote Nasen International iz Avstrije je projekt RDEČI NOSKI, bolnišnični klovni leta 2004 zaživel tudi v Sloveniji. 

Ideja projekta “bolnišnični klovni”


Že v začetku 20. stoletja so posamezni zdravniki in terapevti poskušali pacientom v bolnišnicah nuditi duševno oporo s pomočjo humorja in klovnske maske. Prvi profesionalni program s klovni v otroških bolnišnicah je ustanovil Michael Christensen leta 1986 v ZDA – tam sedaj nanj gledajo kot na samoumevni sestavni del bolnišničnega vsakdanjika.
preberi več

Ideja se je kmalu prijela tudi v Evropi, kjer v več državah paciente v bolnišnicah obiskujejo posebej usposobljeni klovni. Posvetijo se vsakemu pacientu posebej – primerno njegovemu individualnemu zdravstvenemu stanju. Cilj bolnišničnih klovnov ni samo kratkoročno olajšati pacientov vsakdanjik in za trenutek odvrniti njegove misli od bolezni, temveč poskušati vplivati na pacientovo razmišljanje in s tem na njegovo boljše počutje.

SPLETNA TRGOVINA


Naročite penaste rdeče noske.