Ustanovitev

Rdeči noski smo društvo v javnem interesu na področju zdravja in imamo status humanitarne organizacije. Delujemo od leta 2003 in smo člani mednarodne organizacije Red Noses International, ki združuje organizacije bolnišničnih klovnov v 11 državah (Avstrija, Nemčija, Češka, Slovaška, Nova Zelandija, Madžarska, Hrvaška, Latvija, Poljska, Palestina in Slovenija). Izmenjava izkušenj in znanj med partnerji v Red Noses International in drugimi organizacijami pripomore h kvalitetnemu delu bolnišničnega klovna – za to, da je otrokom olajšano bivanje v bolnišnicah ter so medicinski postopki manj stresni. Klovn z umetniškimi veščinami in igro preusmerja otrokovo pozornost in posledično tako otrokom kot medicinskemu osebju omogoča lažje ter učinkovitejše izvajanje potrebnih postopkov.


Rdeče noske je v Sloveniji ustanovila današnja ambasadorka Rdečih noskov - Eva Škofič Maurer. V letu 2004 (10. 3.) so tako začeli otroke obiskovati prvi štirje klovni, ki so na  začetku enkrat tedensko obiskovali Ljubljansko pediatrično kliniko. Do danes se je društvo precej razširilo in znotraj njega deluje 16 bolnišničnih klovnov.


Klovnske vizite Rdečih noskov so namenjene predvsem otrokom na otroških oddelkih bolnišnic v Sloveniji, vendar bolnišnični klovni obiskujejo tudi druge ustanove, kot so varstveno delovni centri; centri za varstvo, delo in usposabljanje; vrtci in šole za otroke s posebnimi potrebami ter domovi za stare.


Informativni program z naslovom 'Zgradimo most med bolnimi in zdravimi'  izvajajo Rdeči noski za  učence osnovnih in srednjih šol. Preko zabavne predstavitve, ki jo popestri prisotnost klovna, predstavijo delovanje društva, mladi pa spoznavajo, kdo vse je potreben pomoči in na kakšne načine se do teh ljudi lahko pristopa.

Rdeči noski skoraj vsaki dve leti organizirajo avdicijo, kjer sprejmejo nove bolnišnične klovne. Osnovni pogoji za sprejem so: izkušnje z umetniškim nastopanjem, socialna zmožnost, odpornost in zrelost, starost najmanj 25 let ter primerna količina časa za delo. Po avdiciji nastopi bodoči bolnišnični klovn uvajalno obdobje, ki traja 6 mesecev, v času katerega se tako intenzivno izobražuje kot pripravlja za delo v bolnišnici.


SPLETNA TRGOVINA


Naročite penaste rdeče noske.