Dr. Sfrčkljana Dr. E.K. Dr. Anastazija Dr. Zen Dr. Rozeta Dr. Ugačen Dr. Rita Dr. Dodo Dr. Mafalda Sestra Marjetka Dr. ObižekCvilka Dr. Biserka d.o.o. Tonka Božo IMG 6280

Cilji

Poslanstvo Društva Rdeči noski je vzbujati radoživost, veselje in pogum tam, kjer je to življenjskega pomena. V Društvu Rdeči noski delujejo bolnišnični klovni, ki obiskujejo otroke v bolnišnicah po vsej Sloveni-ji. Programi društva so redni in potekajo v vseh splošnih in specializiranih bolnišnicah z otroškimi oddelki v Sloveniji. Bolnišnični klovni so profesionalni umetniki, ki opravljajo poklic klovna v obču-tljivem okolju bolnišnice. Za delo v bolnišnicah in drugih zdravstvenih ustanovah so izučeni in us-posobljeni in svoje znanje redno nadgrajujejo in izpopolnjujejo.


Cilji Društva Rdeči noski so:

 • ohranjati redne programe obiskov otrok v slovenskih bolnišnicah
 • razvijati in graditi sodelovanje z bolnišničnim osebjem za dobro otrok
 • in razvijati posebne projekte društva, namenjene ranljivim skupinam
 • graditi in ohraniti kakovost dela  društva

 V letu 2018 si v Društvu Rdeči noski želimo izpolniti naslednje cilje:


Izvajati deset rednih tedenskih programov

 • na Pediatrični kliniki v Ljubljana (trije programi)
 • na otroških oddelkih na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja Ljubljana
 • na otroških oddelkih UKC Ljubljana
 • na Kliniki za pediatrijo v Mariboru
 • v Splošni bolnišnici Celje (dva programa)
 • v Splošni bolnišnici Jesenice
 • v Splošni bolnišnici Novo mesto

 Izvajati  sedem rednih mesečnih programov

 • na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu RS Soča
 • v SB Trbovlje
 • v SB Slovenj Gradec
 • v SB Izola
 • v SB Ptuj
 • v SB Murska Sobota
 • v SB 'dr. Franca Derganca' Nova Gorica
 • na Oddelku za invalidno mladino in rehabilitacijo Stara Gora

Dvakrat mesečno izvajati program na Kliničnem oddelku za hematologijo UKC Ljubljana za odrasle. Štirikrat letno izpeljati program v SB Brežice in Centru za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični.


Redno tedensko izvajati projekt Dežurni klovn (sodelovanje bolnišničnih klovnov z bolnišničnim osebjem in preusmerjanje pozornosti otrok med zdravstvenimi posegi)

 • na Kliničnem oddelku za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo KC Ljubljana
 • v Službi za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo Pediatrične klinike Ljubljana
 • projekt razširiti v SB Celje (otroška kirurgija in ORL)

Nadaljevati delavnice za medicinsko osebje v bolnišnicah (Pediatrična klinika Ljubljana, Klinika za pediatrijo MB, otroški oddelki SB Celje).


Izvajati posebne programe Rdečih noskov:

 • uprizoriti 32 predstav Pester orkester (predstava je namenjena otrokom z zmerno in težjo motnjo v duševnem razvoju)
 • opraviti 72 obiskov v 11 domovih za ostarele, od tega dva domova za ostarele obiskovati redno enkrat mesečno
 • izpeljati 10 programov DELAMO CIRKUS (delavnica cirkuških in gledališčih veščin, ki se konča s predstavo, je namenjena otrokom in mladostnikom, ki so dlje časa hospitalizirani, in otrokom z lažjo motnjo v duševnem razvoju)
 • redno tedensko obiskovati varovance v ustanovi LjubHospic
 • opraviti 12 dodatnih obiskov v različnih zdravstvenih ustanovah in na posebnih dogodkih
 • opraviti tri obiske otrok beguncev in prosilcev za azil –  program Emergency smile

Izpolnjeni cilji v letu 2017

V letu 2017 smo Rdeči noski v okviru rednih programov na 988 obiskih v slovenskih bolnišnicah obiskali 47.339 otrok in odraslih. Poleg tega smo

 • uprizorili 24 predstav Pester Orkester za otroke z zmerno in težjo motnjo v duševnem razvoju
 • opravili 3 obiske Emergency Smile (program za begunce in prosilce za azil)
 • opravili 24 obiskov Dežurnega klovna ( program je nadgradnja  obiskov klovnov v bolnišnicah – v dogovoru z bolnišničnimi oddelki začenjamo intenzivno in usmerjeno sodelovanje z bolnišničnim osebjem pri posegih, odvzemih, pripravah na operacijo, pripravah na preiskave)
 • izpeljali 5 programov DELAMO CIRKUS (namenjenih otrokom in mladostnikom, ki so daljši čas hospitalizirani, in otrokom z lažjo motnjo v duševnem razvoju)
 • izpeljali 6 delavnic za medicinsko osebje
 • opravili 42 obiskov domov za ostarele
 • opravili še 12 obiskov v drugih zdravstvenih ustanovah


SPLETNA TRGOVINA


Naročite penaste rdeče noske ali majice z našim logotipom.

modra stevilka