Dr. Sfrčkljana Dr. E.K. Dr. Anastazija Dr. Zen Dr. Rozeta Dr. Ugačen Dr. Rita Dr. Dodo Dr. Mafalda Sestra Marjetka Dr. ObižekCvilka Dr. Biserka d.o.o. Tonka Božo IMG 6280

Programi

Rdeči noski opravljamo klovnske vizite na različnih oddelkih več bolnišnic. Ko se dogovorimo z bolnišnicami ali drugimi javnimi zdravstvenimi ustanovami, da bomo začeli izvajati program pri njih, začnemo v ta namen dodatno usposabljati bolnišnične klovne, obenem pa tudi zbirati sredstva.

Program je torej kontinuirano obiskovanje klovnov na točno določenih oddelkih bolnišnice. Ločimo tedenske in mesečne programe ter kvartalne obiske.

Rdeči noski izvajamo naslednje programe klovnskih vizit:

Naziv ustanove Ime programa Obisk izvajamo Začetek Redosled vizite
Ljubljana
Pediatrična klinika Ljubljana LJ 1 sreda 09:00
- Klinični oddelek za otroško hematologijo in onkologijo;
- Služba za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo;
- čakalnice.
Pediatrična klinika Ljubljana LJ 2 sreda 09:00
- Klinični oddelek za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo;
- Služba za pljučne bolezni;
- čakalnice.
Otroški oddelki UKC LJ LJ 3 sreda 13:00
- Dermatovenerološka klinika (otroški odd.);
- Kirurška klinika (otroški odd.);
- ORL (otroški odd.);
- Triaža;
- Intenzivna.

Pediatrična klinika Ljubljana
LJ 5 torek 9:00 - Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove;
- Služba za kardiologijo;
- Klinični oddelek za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko;
- Klinični oddelek za nefrologijo;
- Dializa;
- čakalnice.

Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja

LJ 4 četrtek 9:00 III., I. in II. otroški oddelek, intenzivna.

Inštitut RS za rehabilitacijo Soča

Soča III. torek v mesecu 15:00 Odrasli oddelek C, Marjetica

Oddelek za hematologijo in hematološko onkologijo

Hemat. I. torek v mesecu 13:30 Hematološki oddelek UKC LJ 6. nadstropje.
Maribor

Klinika za pediatrijo UKC MB

MB 1 torek 9:30 - Enota za otroško in mladostniško psihiatrijo;
- ORL;
- Psihiatrija, 2. nad., 3. nad.
Celje
SB Celje CE 1 četrtek 9:30 - ORL:
- Otroški oddelek kirurških strok:
- Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja (otroški odd.).
SB Celje CE 2 četrtek 9:30 Otroški oddelek
Nova Gorica
SB Šempeter pri Gorici Šempeter I. ponedeljek v mesecu 14:00 Otroški oddelek
Oddelek za invalidno mladino Stara Gora Stara Gora I. ponedeljek v mesecu 9:30 Paviljon 1-3 + odrasli 4
Trbovlje
SB Trbovlje Trbovlje IV. torek v mesecu 15:00 Otroški oddelek + čakalnica, odrasli: kirurgija in negovalni oddelek.
Novo mesto
SB Novo mesto NM vsako sredo
10:00 Otroški oddelek + otroška soba na ORL + odrasli negovalni oddelek.
Jesenice
SB Jesenice Jesenice vsak torek
9:30 Otroški oddelek + odrasli negovalni oddelek.
Ptuj
SB Ptuj Ptuj II. torek v mesecu
10:00 Otroški oddelek + ambulantne čakalnice + odrasli oddelek.
Slovenj Gradec
SB Slovenj Gradec SG I. četrtek v mesecu 15:00 Otroški oddelek + Oddelek za urologijo (odrasli).
Izola
SB Izola Izola I. ponedeljek v mesecu 15:00 Otroški oddelek
Murska Sobota
SB Murska Sobota MS I. torek
v mesecu
15:00 Otroški oddelek
Brežice
SB Brežice
Brežicekvartalno10:00Otroški oddelek + odrasli oddelek.
Šentvid pri Stični
Center za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični
Šentvid pri Stičnikvartalno9:30Bolniški oddelek + vrtčevski otroci + mladostniki + starostniki.Vsako pomlad in jesen obiščemo tudi ostale bolnišnice, ki jih še ne obiskujemo redno, tem pa dodamo tudi obiske v centrih za usposabljanje, delo in varstvo, varstveno delovnih centrih, zavodih za invalidno mladino in domovih za starejše.

Če bi radi vedeli več, nam pišite na email #EM#6e60716e616d46756c6c696262627d64793f7d6173#EM#

modra stevilka

SPLETNA TRGOVINA


Naročite penaste rdeče noske ali majice z našim logotipom.