Pogoji poslovanjaSplošni pogoji Spletne trgovine Rdeči noski so sestavljeni v skladu z Zakonom o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP), Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot)
in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje.

Spletna trgovina je informacijski sistem, namenjen predstavitvi ponudbe in prodaje promocijskih izdelkov uporabnikom. Kupec je oseba, ki preko spleta naroči, plača in prevzame blago.
Kupec potrjuje, da je ob nakupu seznanjen s celotnim besedilom »splošni pogoji spletne trgovine Rdeči noski« na spletnem mestu aplikacije.rdecinoski.org/trgovina ter se z njimi strinja.
Prodajo izdelkov za promocijo Rdečih noskov izvaja Društvo Rdeči noski, Vojkova cesta 4, 1000 Ljubljana (odslej društvo).
Društvo je vpisano v razvid humanitarnih organizacij pri Ministrstvu za zdravje, z odločbo 5005–14/2007-4 z dne, 17. 09. 2007, ter je društvo, ki deluje v javnem interesu na področju zdravstva.
Matična številka društva je: 1869957000. Društvo ni zavezanec za plačilo DDV, ID za DDV je 55670725.

Naročila

Društvo sprejme naročilo prek spletnega obrazca poslanega iz aplikacije. Naročilo kupec potrdi s plačilom predračuna ali s potrditvijo elektronskega sporočila,
kjer je mogoče tudi sporočiti dodatne želje in morebitne spremembe naročila. V primeru, da naročenega blaga ni na zalogi, lahko društvo odstopi od izvedbe naročila tako,
da kupca o tem predhodno obvesti.
Naročeno blago je praviloma odposlano v treh (3) delovnih dneh od prejema naročila. Rok začne teči z dnem, ko je naročilo potrjeno s strani kupca,
v primeru gotovinskega plačila ob povzetju, ali plačano po predračunu/ponudbi.

 

Dostava in poštnina

Za dostavo naročenega blaga društvo uporablja storitve Pošte Slovenije d.o.o.. Stroški poštnine in pakiranja so za vse pošiljke, ne glede na velikost in vrednost, vključene v ceno izdelka.

Cene

Cene izdelkov in poštnine so v evrih (EUR). Cene veljajo na dan potrditve naročila. Ostale ugodnosti v primeru akcijske ponudbe veljajo samo za čas,
ki je naveden ob sami akcijski ponudbi. Društvo ima pravico do sprememb cen ter pravico do napake pri objavi cene. Ob plačilu oz. dostavi izdelka prejme kupec originalni račun.

 

Načini plačila

Društvo omogoča naslednje načine plačila:

Podatki o sklenjenih pogodbah oz. o opravljenih naročilih so shranjeni v sistemu spletne trgovine Rdečih noskov in v arhivu društva ter so na upravičeno zahtevo posredovani uporabnikom.

 

Vračilo blaga in reklamacije

Kupec ima pravico do zamenjave ali vračila blaga. Kupec poda reklamacijski zahtevek z navedbo napake in datuma nakupa, pisno na naslov
Društvo Rdeči noski, Vojkova cesta 4, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na nasmeh@rdecinoski.org.
Društvo mu odgovori v roku 8 dni od prejema reklamacijskega zahtevka. Po odobrenem reklamacijskem zahtevku, kupec vrne blago po pošti na:
Društvo Rdeči noski, 
Vojkova cesta 4, 1000 Ljubljana. Reklamirano blago mora kupec vrniti nepoškodovano v originalni embalaži,
v nespremenjeni obliki, in količini. Priložena mora biti kopija računa. V kolikor so ti pogoji izpolnjeni, bo kupcu vrnjena kupnina za blago, zmanjšana za stroške poštnine,
najkasneje v (8) delovnih dneh od prejema reklamiranega blaga .

 

Varstvo osebnih podatkov

Društvo se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov kupca.
Z naročilom in nakupom kupec dovoljuje, da društvo vzpostavi, vodi, vzdržuje in upravlja s kupčevimi osebnimi podatki. Društvo zagotavlja varstvo osebnih podatkov po
Zakonu o varstvu osebnih podatkov (Ur. List RS št. 59/99, 57/01) in se zavezuje, da podatkov o kupcu v nobenem primeru ne bo posredovalo tretji osebi.

 

Veljavnost splošnih pogojev

Ti pogoji veljajo od dne njihovega sprejema, ki je 01.09.2012, nedoločen čas. Vsi tu navedeni pogoji in pravila so zavezujoči za kupca in društvo.
Vse morebitne spore bosta stranki reševali sporazumno. V primeru, da sporazuma ni mogoče doseči, bo spor reševalo pristojno sodišče v Ljubljani.